G E Z I G T S. JOSUA VAN IPEREN. VERHANDELINGE GODDELYKE VERBETERINGE Jfil VAN HET ZINTUIG DES DOOR I. ot hier toefchynt hetheeft men nog weinig lust getoondom zig op de uitvorfchinge eener bevattelyke kundig heid van de Goddelyke verbeteringe der menfchelyke lichamen na de Opftandinge wanneer zy Hemelfche en Heerlyke lichamen (a) zullen worden, toe te leggen. Onder- tusfchen weet men egter, dat als dan de zielenzoo wel als nuzig van Zintuigen zul- 00 I COR. XV. 40, 41. OVER EENE ;i

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 525