ONSTOFLYKHEID ONSTERFLYKHEID G. J. NAHUIS, 5i° KORT VERTOOG OVER DE N DER ZIELE. DOOR Predikant te middelburg. Ne quid nimis! T- JLJ'at 'er oneindig veel is, 'twelk wy niet en kennendat wy wegens de en ge palen van ons verftand zeer weinig din gen, die wy meenen te kennenin haar ei gen aard grondig wetendat 'er alzoo over alle wetenfchappen nog groote duifterheid verfjpreid isis by een iegelykdie een wei nig boven het gemeen ervaren is, eeneuit- ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 574