VERGELYKINGEN GYSBERT DE WITT ONDERLINGE TUSSCHEN DE VERSCHIL- LENDE MANIEREN OM DE STAAR UIT TE NEEMEN DOOR HEEL-EN VROEDMEESTER TE ROTTERDAM JJet zienéénder voortreffelykfte eigen- fchappen van den menschen welks ge mis met regt de jammerlykfte ftaat mag ge- nöemd wórden verpligt de Heelmeeste- ren om alies toe te brengen, wat in ftaat is deze edele verrigting behooriyk te doen ge- fchiedenja het zet hnn aan om alle hunne poogingen in 't werk te ftellen, om zooda nige elendigen, die tot een droevige blind heid vervallen zyn, uit de akelige duister heid in een helderfchynend licht te plaat zen. Met regt dan hebben verfcheide voor- naame mannen zig beyverd om de waare gefteldheid van het oog te leeren kennen, ten einde daar door te zekerder de gebree- A r ken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 59