Bladz. 592 BERICHT DOOR. MR. DANIEL RADERMACHER VAN N1E TJWERKERKE. In het midden van den jaare 1762 heb ik op myne Buitenplaats Poppen- roede- Ambachtgelegen in Walcheren een kwartier uurs ten noordwesten van de ftad Middelburglaten graven een vyver, lang 20 en breed 10 Rhynland- fche roeden. De grond was kley, en in eenen der hoeken een weinig zand diep in den bodem 8 of 10 voeten. Te gen het najaar, toen 'er niet meer dan 3 voeten water in waren, 'tgeen uiter- lyk eene flechte hoedanigheid hadt en brak was, waagde ik het echter om daar op 80 ftuks goud voorntjes te zetten, web OVER DE KEERING VAN 'x WATER IN EEN VÏVER.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1773 | | pagina 696