Bladz. 517 GESCHIEDKUNDIGE NARICHTEN, BLANKE en ZWARTE JOODEN, TE COCHIM, (I) A D R 1 A A N MO ENS, ADRIANUS 'sGRAVEZANDE. INLEIDING. Yoor omtrent vijf jaaren, viel in 't door bladeren van salmons Tegenwoordigen Staat van alle Volkeren, mijne aandagt, op bl. 305, 306. van 'till Deel, betreffende 't ei- K k 3 gent BETREFFENDE DE 1 OP DE KUST VAN MALABAR} Opgemaakt, u-it Briefwisfelinge met den Gouver neur en Directeur derzelvcr Kust, den Wel Ed. Geftrengcn Heer Extraördinaris Raad van Nederlandscl: Indienen met berichteti van verfiheide Schrijveren vergeleeken, door ri) cocHiM, wordt door Vakntijn gefchreeven Cotsjiendoor anderen Cochin t of Kouchin.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1778 | | pagina 591