CXXXIII delingen heeft zulks belet en het Genootfchap doen befluiten, om de uitgave van die (lukken te ver- fchuiven tot het ix deel, 'tgene bykans afgedrukt isen korten tyd na dit deel zal in 't licht komen. Hier vindt men, derhalvenalleen- lyk drie Antwoorden op de vraag over de verbeteringe der Schoo ien, door de Heeren Kromvan der Palm en van Voorst gefchre- venwaar by gevoegd zyn eeni- ge aanmerkingen ten groot(len deele ontleend uit de overige toe gezonden Antwoorden, doch die door het Genootfchap niet be kroond warenen een aanhangfel van den Heere G.J.Nahuyswiens vroegtydigen dood het Zeeuwfche Genootfchap, de Hooge School van Leiden en de geheele Kerk in Nederland^ om gewigtige redenen,, zeer betreurt, en noch lang na dezen betreuren zal. Die Heer, ne_.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 135