DER SCHOOLS N. 27 Gaarne fta ik toemen kan hier fraaije plans opgeven, aangename ichilderyen op hangen. Maar zullen dezelve aanneme- lyk zyn, men moet zorge draagen dat de uitvoerlykheid, volgens de gelteldheid van ons gemeenebest, daar aan niet ont- breke 't geen men tot verbetcringe voorftelt, moet kunnen gefchieden; im mers, indien men handen wil aan 'twerk fiaan 't geen ik derhalven in 't overige van deze verhandeling zoo veel moge- lykzal zoeken in 't oog te houden. S 15- Het is een zaakdie van zelfs fprcekt, dat men niemand, dan die bekwaam is, tot geven van behoorlyk onderwys in die dingenwelke tot zyne taak zuilen be- hooren, en tevens ftichtelyk is, in zvn gedrag en wandel, tot het fchoolhouden moet aanftellen of toelaaten. En 't is grootelyks te beklagen dat in fommige plaatzen iemand, die niet de minfte ge- fchiktheid tot dien post heeft; wanneer het met zyn voorig beroep niet meer luk ken wilof hem het werken met de han den begint te verveden Schoolmeefter worden kan. En,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 169