J. P. FOKKE R. C O M E E T Bladz. 513 BEGINZELEN DER £)e Cornet, die den 5. Jan. 1779. eerst door den Heer bode te Berlyn ontdekt» vervolgens door den Heer messier te Parysden Heer d. klinkenberg in 's Hageen eindelyk ook door my te Ley- denis waargenomen, fcheen zeer kleen» en had een zeer flaauw lichtzo dat dit verfchynzel weinig gerugts gemaakt hebbe. vnu deel, Kk Den YAN 'T JAAR 1779, ZYNDE DE WIER LOOPKRING BEREKEND IS. DOOR

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 653