VI Mr, David Thomassen a thuessink, Bur gemeester der Stad Zwolle. Den 29 Nov. 1774. abraham jacob 's graeuwen, Stads Med. Boa., Penfionaris Honorair te Zierikzee. Den 30 July 1776. Mr. cornelzs van lennep, te Amfierdam. Den 30 July 1776. Mr. willem van der jseeke, Penfionaris Ho norair 's Lands van den Vrye van Sluis Opper-Koopman en Refident op cheribon. Den 30 July 1776. Mr. jan van der wolff, Burgemeester en Raad te Zierikzee. Den i Oft. 1776. j, c. maugin, Lieutenant Kolonel en Kapitein ten dienfte dezer Landen. Den 1 Oft, 177Ó. ADRiAAN MOENs, Raad Ordinair van Neêrlands Indien. Den 29 Oft. 1776. JOAN C O EN R A A D BRANDT, Koopman te Amfëer- dam. Den 24 Jan. 1777. Mr. FRANCOIS ADRIAAN VAN ROSEVELD CA- te au, Schepen en Raad te Vlisfmgen. Den 24 Jan. 1777, Mr. jacob cornelis mattheus raderma» Cher, Raad Ordinair van Nederlands Indien. Den 1 Dec, 1778. -daniel steven schorer, Schepen en Raad te Middelburg, Bewindhebber der Oost-Indifche Compagnie ter Kamer Zeeland, Den 27 July 1779. Mr,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 68