Bladz. 515 VERVOLG GESCHIEDKUNDIGE NARICHTEN, ELANKE EN ZWARTE JOGDEN TE C O C H I M, ABRI ANUS SGRAFEZANDE: - €t 45. jO e Heer ANTON FRIED RICH BUSCHING (fchrijver van 't Beroemde Geögra- phisch Werk) had in het negende ftuJe van zijne Wcekelijkfche Narichten (31) Kk 2 mei- IVO" DER BETREFFENDE DE OP DE KUST VAN MALABAR» Te vinden in 't VI. Deel deezer Verhandelingen bl. 517—58Ó, 1—44. DOOR (31) De Titel is; anton friedmch euschings

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 661