XXI en Advocaat Fiscaal, ter Admirali teit van Zeelandalsmede Kiezer der Stad Middelburg. En d e Heeren Le den, H. ZerheykRcólor der La- tyrifche Schoolen;en J. Ploos van Am- ft elMed. D r.beiden re Amfteldam. Daar en tegen, zyn tot Directeu ren, van dit Genöotfchap, zedertde Algemeene Vergaderingdes jaars 1783, aangefteld, de Heeren: Mr. w. J. HUijssEN, Heer van KattindykeSche pen en Raad der Stad Middelburg. p. h. reijnst, Vice-AdmiraalbyhetEd.Mog. Collegie ter Admiraliteitte Amfteldam. Mr. a. j. de ruever, Secretaris der Provinciaale Rekenkamer van Zeeland, te Middelburg. Mr. j. meerman, Vryheer van Dalem enz,, iü 's Hage. Mr. w. a. de beveren, Penfionaris der Stad Middelburg. Mr. j. j. macqüet, Schepen en Raad der Stad Middelburg. j. pruijst, Capitein.by het Ed. Mog. Col legie ter Admiraliteit in Zeeland, -en'Eqiu- pagiemeester van dezelve Admiraliteit, te iisftngen. j. schreuder haringman, Capitein by het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Zeeland, te Vlisfingen. **3 Mr. j.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 23