Bladz. 257 DE WARE KLEUR BYBELSCHEN SOREK-WYN AANGETOOND; PETRUS HOFSTEDE. I. iOy de uitgaaf der twee eer- fte Deelen myner Byzonderheden over de Heilige Schrift (a), plaatfte ik aan derzelver hoofd, ter verdediging der achtbaarheid van Gods woord, en ter mondftopping van het Ongeloof, een uitvoerige verklaring over Gen. XLIX: 11, en 12; alwaar aan Juda voorzegd XI. deel. R wordt; VAN DEN EDELEN OF ÉN BY DIE GELEGENHEID VERSCHEIDENE AANMERKELYKE BYBELPLAATSEN OPGEHELDERD, DOOR 00 in Quartogedrukt te Rotterdam 1766,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 331