bi'belschen sorek-wyn. 2pp felder, die den kostlyken wyn van hcbronen der dalen Escol en Sorek (plaatfen tot Juda's erfdeel behooren- de) befchryvenals geel en rosagtig van kleur. De geleerde Aanmerker haalt, behalvcn de genoemde, ook nog aan neidschuts, rogers en d'ar- vieux dog geen van deze fpreekt in. de woorden, voor zoo veel dezelve hier bygebragt worden, iet of wat van de kleur. Hun aandagt fchynt meer gevallen te zyn, op de zwaarte der drui- vetrosfen (d) in de gemelde gewesten. De (d) De voorbeelden van ongemeen groote Druivc-» trosten door deze fchryvers vermeld (i), als mede, die in onze Byzonderheden (2) zyn bygebragtkan men met de volgende vermeerderen. De Hertog ciuusTOPiiORUS raüzivel werd teRhodus onthaald, op druivetrosfen van derdehalf el, waar van ieder be zie zoo groot was, als (3) een pruim in zyn Vader land. De Commandeur biron geeft (4) aan de be ziën op het Eiland Maderadezelfde groote. In de reizen van van éómond en iieyman worden C5) die van Damascus by duiven-eieren vergeleken. 'Èr zyn (6) dewelke verhalendat de druivetrosfen in 't bin- (0 Zie ook a. j. EuscHiNGS Nieuwe Gcogr. V. deel. I. Huk. bi. 28.1. Gcdr. Am ft. 1770. (2) I. Deel. bladz. 137. f:0 Iiierofolym. PeregrinatioEpift. III. pag. 204. Edit. Ertmsi. 3601. (4) Reis rondom den Aardklootbl. 8. Gedr. Haarl. 1767. (5) II. Deel. Brief XLI. bl. 257. Gedr. Leiden 1758. (6) A pud quaresmium in Biflorica Terra» SElucidations y par\ |i cap. XXVHI,pag. Si, Edit. A"tv. 1Ö39.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 373