Blad a354 VERHANDELING, HEILIGE SCHRIFT, GERRARDUS KUIPERS i. de voorregten, onzer Eew? ^behoort ook, dat men, in dezelve, vry wat fchreeden verder, in de Uit legkunde, der gewyde Schriften, is gevorderddan in de voorige. By de middelen, door welke men, dat heil zaam einde, heeft bereikt, moet men mede tellen, het meerdere gebruik, der Berigten, van de Reizigers, naar OVER HET GEEN, MEN HEEFT TE BETRAG- TEN EN TE VERMYDEN, IN DE OPHELDERING, DER UIT R E I S B E S C II R Y V I N G E N. DOOR 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 428