"Bladz. 390 i i waarnemingen VOORT-TEELING van de ZOETWATER RADERDIERTJES, JACOBUS WATERVLIET edert eenigen tyd was het myne aangenaame bezigheid, my onledig te houden, met de befchouwinge der Wa- ter-Infectenter nafpooringe van dc Wonderen van den Grooten Schep per aller dingen; Wiens onuitputbaare magt, gadelooze goedheid en oneindi ge wysheid, gelyk in alle zyne wer ken in het byzonder zig allerluiste- rykst vertoont, in het formeeren en verzorgen van de, voor het fc.henpst- ziende oog zelfsonzigtbaarfte fchep- zeltjes, die, hoe verbaazend klein de ceive ook mogen wezen, echter voor- over. pe door.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 464