Bladz 401 VERHANDELING G R O N D - Y S, J. F. MARTINETL iet alleen in ons Vaderland, maar ook in Frankryk en elders, heeft men, zints langen tyd, onderfcheid gemaakt tusfchen het Ys, dat, by eene aan komende Vorst, op de oppervlakte der Wateren wordt geformeerd, en eene andere foort, welke men, nu en dan, by deeze of geene gedeldheid. van de Zee, van de Rivieren of Win den te voorfchyn zag komen. De eerde foort heeft den gemeenen naam van Ts gekreegen; de andere dien van Grond-ys: om dat men meende, dat het laatde op den grond der Wateren gevormd werdt; of om dat men het van daar zag opfchieten. OVER. HET DOOR. ,<0» DEEL, Cc W.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 477