Bladz. 423 NIEUWE HANDLEIDING m IC IC REITZ €1 il €1 1. J1 J/e uitgeflrektüe Tafelen der Logaritbmi of Kunsttallen, welken tod hier toe door den druk gemeen zyn ge maakt, (te weten die by den eerlten uitvinderof liever iverbeteraar, henrik. D d 4 PRIGGS om den LOGARITHMUS voor ee- kig gegeven getal naaukeurig te vinden tot VEERTIEN lette ren boven den INDEX: benevens eene TAFEL (Ier kunsttallen VOOf ioooooo 1001000. berekend door

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 499