'440 k. k. reitz, berekening dachtdyk hierby, om te gelyk voor een bewys te dienen van het gene ik in't begin by de aanteekening aheb opgegeven: dat namelyk de 142 letter in de Tafelen van briggs doorgaans te groot warewaarvan men hier een dui- delyk voorbeeld zietnaardien delaat- fte letter van de fom der Logarithmi volgens die Tafelen 9. is, daar myne jberekening daarvoor alleen 7. geeft. Dat nu dit laatfte het ware getal zy ican blyken, wanneer men degrootere tafel tot 18. letteren (door wylen my- 31 en vader in de Verhandel der holl. aiaatsch. 11. Deel bl, 184. envolgg, uit gegeven) te baat neemt: 't gene hier gelchieden kandewyl elk der beide getallen, waaruit het opgegevene be- flaat, wederom uit twee kleineren is faamgefteld: te weten 7657 uit 13 met 589. en 7667 uit 17 met 451. zoo dat men alleen de Logarithmi dezer vier getallen behoeve op te tellen. Tme- 13=1:11394,33523-0683 6,769 589 ==2:77011,52947.8710 1,641 f 17— 123044,89213.7827 3,929 (451 2: 654x7,65418.7796 0,535 7:76868,41103.5017 2,874

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 516