ANTWOORD op de VRAAG, voor het jaar MDCCLXXXIIIj opgegeven: Hoe groot meet de cirkelboog zyn van het Voor* fchip, of de zoogenaamde Boeg, indien de- zelve zal gefchikt zyn, om, het water zagt te klieventot bevordering van eenen vaardigen voortgangen tejfens bejland te weezen om het te diep inzinken der fwaarte van fchip en ladingdoor de drukkende kracht der by Jlaande zeilenvoortekomen Enhoe groot moet de Boog van het gebeele Schceps-lichaam zyn, op de lyn van het néér geladen fchip ter bevordering van het fpoedig wendenzoo wel voor den wind als door den wind Aan het welk de goude eerprys, door het Zeeuwfche Genootfchap der Wetenfchappen, den zevenden van. wynmaand des jaars 1783 is toegewee^en^

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 67