VERSLAG VAN EENIGE PROEVEN GENOMEN MET HET CUP RUM A MM 0 NI J C U Mi DOOR E. J. THOMASSEN A THUESSINK. ,0)e zenuwziekten zynvan alle tyden, voor de moeilykfte en verdrïe- tigfte ongemakken gehouden, die on der de behandeling der geneesheeren vallenen geen wonderdewyl de werking der herfenen, en des zenuw- geftelsondoorgrondelyke geheimen voor de doorzichtigfte artfen ople vert. De ziekten der zenuwen zyn dus, voor het grootfte gedeelte, duis ter; zeer dikwyls hardnekkig; en niet zelden onoverkomelyk. Hierom zien wy, dat 'er zoo vele, zoo verfchillen- de, geneesmiddelen in deze ziekten gebezigd wordenen dat dezen met

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1790 | | pagina 411