B E It I C II T van ben ST E ATOM A* A. VAN SOLINGEN .Oe leerftellige heelkunde is, tot nog toe, beter geflaagd in de opfpo- ring der kenmerken, welken de vet- honig- papgezwellenenz. van eikan deren onderfcheiden; dan in het op geven der bepalende oorzaken, wel ken aan iedere foort dezer gezwellen byzonder eigen zyn. De beroemde sauvages die het gantfche wezen der ziektekundein rangen en onderdeden verdeelden leerltellig heeft afgedaanfpreekt van het onderfcheid tusfchen deze gezwel len j zonder* de cmderfcheidende oor- wegende tien ponden Middelburgsch gewicht afgenomen door

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1790 | | pagina 491