Jp)e verlosfingen van wanfchapene kinderen hebben, ten allen tyde, de verwondering, zoo van Genees- en Heelkundigenals van alle andere perfoonen, en te recht, naar zich ge trokken: vooral, wanneer de wan- fchapenheid aanmerkelyk was, en niet wél aan de inbeelding of aandoe ning der moeder konde toegefchre- ven worden. Men heeft, wel is waar, veelvuldige waarnemingen van zeer wanfchapene kinderen reeds wae- reldkundig gemaakten daaronder bericht WANSCHAPEN KIND, JACOBUS DE BUTTJ. Z. ver» VAN KEN ZONDER HERSENPAN GF HERSENEN GEBORENS MEDEGEDEELD DOOR

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1790 | | pagina 509