BERICHT ELECTRICITEIT: JACOBUS WATERVLIET. „Oat geene gevallen meer belangryk zynof meer waardig moeten ge oordeeld worden, dat men dezelven waereldkundig makedan dezulken die dienstbaar kunnen zyn, om de rampen en ellenden van het mensch- dom te verminderen: zal elk gereed toeflemmcnTot die foort behooren, buiten tegenfpraak, de uitnemende uitwerkingenwelken het gebruik der Electriciteit heeft, in de genezing van eene meenigte ziekten en kwalen van zeer verfchillenden aard. Het geval, dat ik thans de eer heb aan het geleerde zeeuwsche Genootjch. der Hh 3 We-, AANGAANDE DE HEILRYKE UITWERKING DER MEDEGEDEELD DOOR

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1790 | | pagina 535