A NT WOO R D VRAAG voor het Jaar MDCCLXXXX. opgegeven: Welken zyn de gefchikt/le middelenom nuttige inti~ Werpendoor deskundigen in de Verhandelingen van geleerde genootschappen en andere wet' ken opgegeventot nut der burgeriyke maatfchap' py in trein te brengen aan hetwelke de zilveren eerprys, door het zeébW< sche Genootïchap der Wetenfchappenden ne genden van Slachtmaand des jaars 1731, is toe gewezen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1792 | | pagina 607