/OORBE RICHT. De trage voortgang der druk pers heefc veroorzaakt, dat niet, reeds op bet einde des vori- gen jaars, dit XV. deel is uitge geven en zie hier de reden waarom men, dit voorziende, in hetzelve alleen bekroonde Prys- verhandelingen heeft geplaatst. Zeker is het eenigszins onaange naam niet alleen voor de lezer en van des genootschaps tv erken maar inzonderheid voor de fchry- verenwier arbeid openlyk de goedkeuring heeft weggedragen: byaldien deze ftukken al te lang achterblyven. Zelfs kan dit fom- wylen op de beoordeeling van xv. deel. 3 der-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1792 | | pagina 7