VOORBERICHT. XllïV huffeler, en Mr. h. j. dijckmeester, te s'Hagebedankten als Directeuren. i 799. In dit Jaar overleed de Heer Directeur Mr. m. van visvliet, Oud Penfïonaris der Stad! Middelburg en Opperboekhouder der O. I. Comp. ter Kamer Zeelandeen ijverig be schermer der Maatfcbappij en van alle frjaije' Letteren. Tot Leden wierden aangefteldde Heerers Willem jan zillbsen, Rector der latijn- iche S choolte Middelburg Jan a n t h on ij ardesch Med. Doctor te Middelburg en abraham dingemans, 's LandsInfpee- teutf te FUsfingen. 1 800. De Heer Mr. j. a. moens, Raad derSrad Flisjingennam als Directeur zijn ontflag. In den loop van dit Jaar zijn overleden de Hee- ren Directeuren Mr. c. c a e n Oud Burge meester der Stad Vlisfingeneen van 's Genoot- fchaps ijverigfte Befchermers Mr. willf.m arnold alting, Gouverneur Generaal, en j.h. wi German Raad van Neêrlandfch Indië. Oak

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1807 | | pagina 23