ANTWOORD OP DE VRAAG Is 'er eetiig middelom het Kram- en Mat-werk aan de zeedijkenhet zij met daartoe gefchikte kruidenheesters of andere gewasfen, tusfchen hetzelve te plantenhet zij op eenige andere wijze, duurzameren tegen den flag van 't zee water meer befland te maken JNDRIES SCHRAVER. 's Lands Infpecteurwonende te Zierikzee. Onder de zinfpreuk OM NUTTIG TE ZIJN Dij het overdenken dezer vraag, herinnerde ik mij', in het iode deels fluk der Ver handelingen, uitgegeven, door de Hoüandfche Maatfchappije der Wetenfciiappen te Haarlem, op bladz. 133 en volgg., gelezen te hebben DOOR eene

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1807 | | pagina 241