Wiskundig! VERHANDELING over bé BEREKENING van 't vermogen der. UITWATERENDE SLUIZEN* door DE K ANTE R Phil. ■onderwijzer bij het instztut der dijken en v/aterwer ingen in het departement zee land, lid van het zeeuwsch genoot schap der wetenschappen en vatï het bataafsch genootschap der sroefond'üv. wijsgeerte T-e rotterdam, lector phij- sïces in het museum te middel bur 6,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1807 | | pagina 495