Het Genootschep wildoor het hehroonen en uitgeven van aan hetzelve in 't algemeen voldoende Verhandelingengeenszins ver staan worden alle de daar in vervatte stellingen volkomen toe te stemmen en als de zijne aan te nemen. plet erkent ook geene Exemplaren voor echt dan die door den Secretaris des Genoot- schaps onderteekend zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 10