DER. MIDDELBURGSCHE HAVEN. 15 Ik durf gerust vastflelien, dat aan deze om- Handigheid alleen het Kanaal voor de Haven van Middelburg (door welke benaming ik al- roos de beide Kanalen van Welzinge en Ar- •nemuiden verfla} deszelfs aanwezen is ver- fehuldigd. Het kon niet mïsfen, of een zoo fterke Stroomals door het Schengen vliette, moest het Land van Walcheren daar tegen overliggendeinvreten en tot een grooten in ham veranderen. De befchouwing van den betrekkelijken Hand van het Arnemuidenfche Gat en het Schengen is voldoendeom 'er al de blijkbaarheid van aantetoonen. Immers dit Gat ligt juist in de verlenging van het Schengen en het Kanaal maakt bij de oude Haven van Middelburg een hoek, welke elke Stroom die op een Land affluit, aanneemten die tot aan den mond van het Welzinger Gat door- gaat. Ik meene in de Walcherfche Arkadia van gargon een Penning gevonden te hebben, op welken Middelburg digt aan den zuidooste lijken rand van het Eiland ligten geheel het ten hebben I.) en dat de krachten der Stroomen geëvenrcdigd zijn aan de diepten der Rivieren.— Echter was de Eb voor Ar- nemviden tegen het einde der vijftiende eeuw nog zoo gt-oot dat, volgens eoxi-iorn, de Matrozen bevreesd waren om mee hun ne Sloepen bij de gtoore Schepen re komen. Kronijk van Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 107