iS T. SPE LEVEL»,OVER DEOPSLIKKING Vloei nu met geweld invallende, waren de bedijkingen van het Zuidwestelijk deel van Noordbeveland niet tegen denzelven heiland Qd~). Te zwak voor zulk een ilroom aange- legt, braken zij door; een aanmerkelijk ge deelte van Noordbeveland en Wolfaartsdyk fpoelde onder; het Veerfche Gat baande zich een weg tot de Zuidvliet; en ter Veer door kracht van bedijkingen en andere werken in aanwezen gehouden ewierd eene aanmer kelijke Zeeplaatsbloeide door uitgebreide Visfcherijën, en veranderde binnen korten tijd, van een Visfchers Hiekenin eene Iterke Ves ting. s IX. Dit toevaluit de ligging van het Noorder gedeelte van Walcheren natuurlijk voorefprui- tende, was de doodfteelc voor het Sloe. De ftroom van het Veerfche Gat onmiddelijker en regter dan die van Rammekens uit Zee komende, moest niet alleenlijk dien van het Sloeuit deszelfs aart reeds zwak zijnde II.ftuitenmaar zelfs langzamerhand achter uit werpen: hier door wierd deeze ftroom d boxhorn, Kronijk van Zesiand, pag. 38. Deïelfde.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 110