DÏE HIDDF.HUSOSCHB HAVEN. men daar door mogelijk eene genoegzame fchu ring in het Kanaal zoude verkrijgen. Het plaat- felijk overzicht overtuigde mij van de onmo gelijkheid van een zoodanig ontwerp. Om een voldoenden Stroom van het zuiden te heb ben zou het Oostelijk hoofd van Rammekens over de plaat de Kaloot moeten gelegd wor den, II, XIII, XIV.) en hoe zou men dan nog de noodzakelijker fchuring der Eb verkrijgen immers niet door het Schengen 'twelk reeds, blijkens de teekening door eene plaat van het Arnemuidenfche gat is af- gefcheiden men zoude dan van de haven van Middelburg of van Arnemuiden een Kanaal tot tegen over de Zuidvlies moeten graven, 'twelk met een hoofd derzelver Eb onder- fcheptehier door zou men ongetwijfeld eene genoegzame fchuring der Eb verkrijgen maar zou de Vloed van het Veerfche gat 'er niet tevens met even veel krachtals die van den Hondin komen en wat had men dan met dezen arbeid gewonnen de zuider- ftroom van den Vloed te ftremmen en op die wijze alleen de Eb door het Kanaal te doen trekken het welk zeer zeker voldoen de tot de bedoelde diephouding zoude zijn, (§V.kon immers geen plaats hebben dan door geheel den mond van het Welzinger gat C 3 te

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 129