DER MIDDELBURGSEME HAVEN. JJ de vrijmoedigheid de nadeelen van het ont werp als het ontwerp zelve mede in de hoop dat meer kundige dan ik mogelijk de middelen zullen vinden om deze nadee len te overwinnen; en ik acht mij verpligt, de belanghebbenden te waarfehuwen niet tot de uitvoering van een ontwerp als hier is op gegeven over te gaanvoor dat men wel overtuigd zijdat de gevarenwelke ik voor de monden van het Kanaal vreeze of niet beftaan of voor altoos kunnen verholpen worden. TWEEDE ONTWERP. XXXIX. Inde vooronderftelling va» het een of ander, deel ik een tweede ontwerp mede't welk hier in beftaat het JVelzinger Kanaal van dat van Arnemuiden door een Dam aftefcheiden en vervolgens de Haven van Middelburg, bene vens het Kanaal van Arnemuidentot één Ka naal te maken 't welk door den aanleg eener Spuiiluis aan deszelfs mond tot een Dok kanaal hervormd zijnde, met de helft min- D 3 der

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 145