54 T. SPELEVELD, OVER DE 0PSLIKKIN6 der kosten dezelfde voordeelen van het eer de ontwerp zoude aanbieden. XL. Het is waar de uitgang langs Weizin ge niet alleen maar zelfs van het Zuidelijk deel van Walcheren zoude daar door verdopt kunnen worden alzoo men niet altijd op het Sloe moet rekenen doch dezelve zoude even gemakkelijk en zelfs gemakkelijker dan thans langs het Veerfche Gat en den Roompot gefchieden. Dit ontwerp zou derhalven in allen opzich te verkieslijk bóven het eerste zijn zoo het uitgewezen was dat de aanflikking van het Sloe voor Arnemuiden tot tegen over de geul der Zuidvliet aldaar niet dezelfde hinderpa len van XXXVIII zoude tegen dellen. Deze zwarigheid leidt ons dan natuurlijk tot het DERDE ONTWERP. XLI. Dit ontwerp beftaat in het graven eener nieuwe Haven tüsfchen Vere en Arnemuiden. De

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 146