DER MIDMLHUSSSCHE HAVEN. J? Ten aanzien van de kosten ter uitvoering za! het minder bedragen dan het eerile om dat 'er flechts ééne groote Sluis behoeft ge legd te worden. Het kleine Sluisje zou des noods agterwe- gen gelaten kunnen worden dewijl bij nood zakelijke reparatie der Sluis het water door de flekken in- en uitgelaten kon worden. Dit Ontwerp zou zelfs weinig kostbaarder vallen dan het Tweeds wantwel is waar dat 'er eene geheele ontgraving van een nieuw Kanaal zou moeten plaats hebben, doch daar de uitdieping van geheel het fVelzinger Ka naal benevens een goed gedeelte van dat van Arnemuiden daar door noodeloos zou wor den weegt znllts 'er tegen op. XLIV. De zaak is dan te onderzoeken of dit Ont werp niet aan de zwarigheden, in XXXVIII X L wegens de twee andere Ontwerpen opgegeven onderhevig zoude zijn. Er bellaargelijk in XI.I is gezegd eene geul van de Zuidvliet tusfchen Noordbeve- land en de plaat D voor Vere. Zal deze geul de Eb en Vloed, door den tijd, niet van de Wal- cherfche Kust aftrekken en daardoor de platen tusfchen Arnemuiden en Vere doen toenemen D s Het

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 149