O P D R A G T. UWE MAJESTEIT gelieve in deze uicboezeming de opregtste wenschen aan te nemen van hen die zich niet allen eerbied noemen S IR E! UWER MAJESTEITS ZEER GEHOORZAME DIENAREN EN GETROUJVE ONDERDANEN DIRECTEUREN VAN I-iet ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DETn. wetenschappen, In derzelver naam N. C. LAMBRECHTSEN VAN RITTIIEM, P R M S I DEN T. MiddelburgJ. DE KAN TER, Phil. z. lm 2ivan Louwmaand secret a ris. 1818.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 14