VOORBERIGT. A net tweede deel der Nieuwe Verhandelin gen van hec Zeeuwsch Genootlchap der We- tenfehappen ziet met deze Verzameling vaa stukken welke van tijd tot tijd, sedert de uitgave van het eerste deel, zijn uitgegevent het licht. Een kort verslag van 's Genootfchaps lot gevallen en werkzaamheden aanvangende daar, waar het berigt derzelve in het vorig deel werd afgebroken, en voortgezet tot het jaar i8iö, zal, vertrouwt men, den lezer noch onbelangrijk noch ongevallig zijn. *5» Doos

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 15