74 K. tOTZE EN W. H. TIJDEIvIAN, etl THOMAS WOOLSTON (»z)OOk HUME heeft zich op de voorgewende wonderen van ai'ollon iu s beroepen om het bewijs te beftrijden dat uit de wonderen door je- zus verrigt voor zijn hoog gezag als Gods gezant wordt afgeleid. Hoewei het nietige van alle deze pogingen meermalen voldoende is in het licht gefield gewordenen het dus overtollig zou we zen daar over eenige woorden te verfpillen, kan men echter zulks niet beweren van dat voordel welks beantwoording wij onderne men. Nimmer nog, zoo verre ons bekend is, heeft men de gefchiedenis van apollonius, of liever de berigten van zijn leven en bedrij ven uit dat oogpunt befchouwd, waar uit ze, volgens het opgegeven voordel befchouwd moeten worden. Dit zou ons op zich zei ven niet bewogen hebbenaan de beantwoor ding Art. Apoll. ovêr hem en zi.in werk veltftaat hier niet overtol lig hij zegt tl avoit joint a fa traduElion des notes fort r.mplcs qu'il avoit tirées pour la pluspart des manufcrits die fameux Har on Her-bert de Cberbery. Ces notes ne ten dentqtfa miner la religion revelie etdrendrc meprifable Vecriture fain- 9, te. V'auteur ne travaille pas a cela par des raifons propofèes gra- 5, vement et ferieufement vtais presquc toujours par des raillc- 5j ries profanes et par des petites fubtilités." Het werk van Blount vinden wijdat weer uitgegeven is te Amfterdam 1779- 4. voll. onder den tijtel van Vie d' Apoll. de Tij'ana maar heb ben 't niet kunnen bekomen. m Discours I. on the miracles of Ower Saviour pag, 12.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 168