§4 h. lotzh en h. w. tijeeman, anders voor ongeneeslijk gehouden werden. Indien wij deze onderftelling aannemen (h), en daarbij overwegen dat de Priesters van aeskulapius zeer zorgvuldig verborgen hebben gehouden vele jgoede geneesmid delen om aan de wonderkracht van dien god meer gezag te geven dan is het te be grijpen hoe apollonlus zoo veel opgang heeft kunnen maken en zoo veel invloed bij de Priesters gehad deze toch wel ver re van iets door hem te verliezen zagen veel meer hun gezag en hunne inkomften beide ver zekerd te meer als de godfpraak zelve ten voordeele van apoll onius fprak, waar door zijn aanzien en invloed moest toenemen IV. Apollonius, die in alles zich vormde naar pij th ag or as, reisde ook op zijn voer- fceeld naar vreemde landen, bezoekende inzon derheid zulke die in een algemeenen roep flonden van geleerdheid of liever vermaard waren geworden door hunne Wijzenvan wel ken men beweerde dat zij in het bezit wa ren (/j) Wij hebben gevonden, dat deze ghfing airede door Mns~ heit» is geeppefd geworden in noiis ad Cud worth, vol. I. pag, s*o. völ, e pag. &da. (O P h il o s t r, L. I; Capp. ci«*.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 178