over apoll 0nius van tijana. 8'7 -tv erwaards bij uit Griekenland over Greta zich hads begeven. Van daar ondernam hij de reis naar Spatijen tot de zuilen van hersules voorgevendedat ook de bewoners aldaar over goddelijke zaken philofopheerden (rj. Hier leerde hij dat de Eb en Vloed veroorzaakt werden door onderaardfche Windenwier werking gelijk aan het in- en uitademen de Zee naar den oever dreefen van den oever terug voerde is). Na dat jpoilo- siüs andere merkwaardige landen had be zocht begaf hij zich naar Egijptenom de Gijmnofophistendie verteld worden daar toen beftaan te hebben te ieeren kennen. Dezen verlatende begaf hij zich naar Afia, en ver volgens ten tweedenmaal naar Romeom zich bij domitianbs te zuiveren van de be- fchuldiging als of hij een aanflag tegen zijn leven had gefmeed. Te Romen gekomen zijn de, wierp men henj in de gevangenis. Do- mitianus verhoorde, en ontüoeg hem: maar hij was ftout genoeg om den Keizer fcherp te onderhouden dat hij zijne aan klagers en befchuldigers nog duldde, het geen deze met de uiterste gelatenheid aanhoordeO) F 4 Het P bi lostratus L, IV. Cap. zjjp. Pb ilv stratus Lib. V. Cap. 2. tP bi list tams j Lib, VIII. c, 4 5De natuurlijke V er- klar

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 181