voorberïgt, 5 Onder welke bijzonder merkwaardig zijn de gcschonkene door Jonkheer j. h. schorer: waltons Btblia polyglottaen castels Lexicon heptaglotton. Jonkheer van westrenen: veldenaars Chranyk of Fasciculus temporumb o t 11 Consolationes Philosophicse(beide oude uit gaven) en een ouden en zeldzamen druk van een Latijnschen Bijbel. wijbo van visvliet: Collection des pièces antiquesdont ia chasse des S.S. trots Rois des 1/ages est enrichiedans PEglise flletropolitains d Cologne &c. J. de fremeriJ! de Hebreeuwsche Bijbel van HoubigAnt; nog een Bijbel met de Psalmen in eene Amerikaansche taal welke de letter R niet heeft en o a v i ij i s Regii Prophetic Psalterium vario genere carminis Latine redditum ab lllustrissims Principe ac Domino mauritio Messias Landgravio &c. De la ser na santander een Virgilius, naar de uitgave van Ju ft ice. A 3 Va*

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 19