VERHANDELINGEN ZEEUWSCH GENOOTSCHAP NIEUWE VAN HET DER. WETENSCHAPPEN. TWEEDE DEEL. Te MIDDELBURG, bij S. VAN BENTHE M, Drukker van het Zeeuwsch Genootfchap der Weteufchappenwdcccxvui.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 1