t voorb1rigt. Zeldzaamheden door Vrouwe s. c. ds chulj, en door de Heeren lambr echtsen President verdooren van Aspercn c. vis, p. g. schorkr, a. m. van c1tters, verheije van citters, Jonkheer j. h. schouer, de Societeit van de Lijnbaan de Concordia te Vlissingen de Erfgena men van den Heer de poijtde Heeren a. f. lammens, Jonkheer j. c. de jonge, j. van neder veen, m. schuurman eil n. hogenholtz. Onder welke zeer aanmerkenswaardig zijn die van Vrouwe s. c. de chuij, Weduwe van den Heer izaac winkelman debeeldtenis van haren Echtgenoot, in leven eersten Prtesident van het Genootschap. Voorts die der Heeren P. g. sc hor er: eenc fraaije afbeelding van het Eiland Tayowait of Formosa. Verheije van citt'ers: eene Kaart van Zeelandopgemaakt uit de analo gie der oude benamingen van Polders en Districten. Jonk-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 22