OVER APO-LLOKIOS VAN TIJ AN A. iji dat een boek echt zij (sj)5 en wat zou daar» mede voor de goede zaak van het Christendom gewonnen worden? Maar mogen wij het meer algemcene denkbeeld volgendan kunneti wij cenen paalzow en foortgeiijke onbe lichaamde vijanden van het Christendom, wel ken het onverlchillig is met hoedanige Wa penen zij het Christendom bedtijden, deft mond ihoeren. XII. Zulk eene vergelijking als Wij ftieënen da£ het Genootlchap van ons verwachten als wij zullen pogen te geven zulk eene vergelijking, en betoog der hooge waarde van de Evangeli- fche gedenkfchriften des Christendoms, waar bij de gefchiedenis en berigten van a pol- toNios in geene de minde vergelijking kun^ nen komen; betoog, derhalven, dat het geeft I a wij (O Verg. Lot ze t. a. p. 331. 7. (O Deze heeft onder verdichte naamen meer dah eèri iverïii tegen het Christendom gefchreven, onder anderen Gewisfbeit der Be"eife des Apollinismus oder Wider] egung der Prufung und •oertbeidignng der Ap0 'Jenif :ben Religion ar.geftcld von den- Jlerrn Micbaslis'. Von Aetnil. Liioin. Cotta, Ober-priester bij dein Tempel das Jnp. Capitol, zu Rom. Mitglied der Aca'dl der Wis fens, zu Atben. a. d. Lat. uberfetZt von dein Verf. dei Hi robles. Frankf Leipzig f eigenlijk HèUnfledtj 1787; Tegen hem febreef KI c uk er zijn bekend werk, en inzonderheid f. B. Leid er wal d. Anti - II i er 0 c l e s oder f. C' und Apó ■van Tij ana in ibrem grosfsii utigleicbbeit dargeftèltj Kalle 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 225