voorber.igt. 9 Jonkheer j h. schorer: het met een Uurwerk voorziene Vuurslot eener drijvende Mijn, door de Engeischen in hec Bombarde» ment van Vlissingen gebruikt. De Heer en van de Lijnbaan de cott- cordia: het Touwslagers wiel en toebe- hooren aan hetwelk de Luitenant Admiraal BB ittnjits als Leerjongen heeft gedraaid in de Lijnbaan der Heeren Lamp sim. De Heeren lammens en de Erven de i' u ij Congreviscke Vuurpijlen. Jonkheer j. c. de jonge: een Steenen Klootgediend hebbende als werptuig in de belegering van Zierikzee door de Vlamingen. De Heer lambrechtsen: de Domburg- sche Steen van de Daa Burorina-, een mar mer Altaarstuk van hetKloosterS/p» in Noord- gouwe benevens eenige Handschriften van den Vlissingschen Reiziger s a m u l van de putte, die, na gedurende 30 jaren, in de kostume van een Oostersch Emir, door Persten TartarijenChina en de In dent an gereisd te hebben, in 1745 te Batavia overleed» B De

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 23