AN TWOORD TWEEDE It B FR^NSCHJC T A A Z.} op de vraag, voor het jaar m d c c c v. OPGEGEVEN Daar de Pij thagorifche Wysgeer aPolloniuS van Tijana door [om mi ge Heidenfche en andere Schrijvers in gelijken rang met onzen gezegende» Zaligmaker jezus Christus geplaatst isvraagt het Genootfchap in de eer [te plaats nat men haar waarheid of waar- fchijnlijlheid van dien zonderlingen Man den ken moet? en vervolgensof ook enin hoeverre eene vergelijking der berigten ons door phi- iosieatds en anderen wegens Atoito* mus ,en door de Evangelisten nopens jazus Christus nagelaten met en gevoegd bij eene vergelijking van de uiterlijke omjlandigheden dier Schrijverseen bewijs kan opleveren voor de echtheid der Evangelifche Schriften Aan het welk de zilvere Eerprysdoor het zeeuwsch genootschap der we» t e n s c h a p p e n den negenden van Winter maand 1807 is toegewezen. ii. deel, h SIS-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 253