TComERiet. n. In 1801, door de Heeren De wind: over de Runderpest. De pu ijt over de Stuipen bij zwangere en barende Vrouwen. Van deinse: over den Leviathan. 1802. Zillesen: eene oordeelkundige Levens beschrijving van 't Leven van Homerus. De kanter:' over den oorsprong en mogelijkheid der voorgewende Toverij. Dobbelaer de wind: over de vor deringen der Geneeskunde in 't algemeen en der Verloskunde in het bijzonder. De vassij: over de gesteldheid van'smen- schen ligchaam en 't geen tot dcszelfs onder houding vereischt wordt. La font: aangaande den oorsprong en het Godsdienstig Stelsel der Theophilantropijnen. 1803. Rekker: Verdediging van des Heilands gedrag in het storten van tranen over den dood van Lazarus. B s D»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 25