vooreer 10 t. S3 wachters en de Kometen besluiten tnoer, zoo n?et betrekking tot derzelver aart, als tot liet licht, en de hitte en koude op dezelve. Dobbel a er de wind: over de oor zaken dat het menschdomniet tegenstaande alle vorderingen in de Geneeskunde nog aan veelcrhandezelfs nieuwe ziektenonder worpen blijft. Van lis: over de bekende plaats uit Job XIX 2327, Ochof mijne woorden doch opgeschreven wier den och of ze in een boek ook wierclen aangeteekendenz. Van deinse: over het verband en de verdeeling der Wetenschappen, en het groot aanbelang eener Letterkundige Historie van on» Vaderland. 1806. Van deinse: Schets van het Boek van Job. Zillisen: over de Schoonheid der Lie deren van Homerus, (vervolgj Rekker: over den verheven aanleg van den inensch. De vassijover den invloed der harts tochten op de genezing der Ziekten. Ds

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 27