*4 O O RI 1 t I t I. Dt ranter: over de tegenwoordige ge brekkige inrichting van het Kerkgezang bij de Protcstantsche inzonderheid bij de Ge reformeerde Kerkgenootschappen en de mid delen van verbetering. Lambrechtsen: over het prediken en verklaren van geheele Hoofdstakken des Bij bels, naar volgorde. Lambrechtsen; eene Schets van de Middelburgscbe Rbetorijkamcrhet Bloemken Jesse genaamdj onder de zinspreuk: In liefde bloeijende. i S o 7, De k a n t e r bestrijding van het in omloop gebragte gevoelen, dat de sedert het begin dezer Eeuw nieuw ontdekte Planeten tusschen Mars en Jupiter, stukken zouden zijn van eenen door eene komeet verbrijzelden grooteren hemelbol. Lafont: over de Leerstellingen der Theo- philantropijnen. (vervolg) Dobbelaek de wind: eene opgave van eenige voortreffelijke Geneeskundige re gelen der Oudenvooral van Hippocrates, VAN

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 28