IS VOOSBERIGT. Rekker: over de regce beoordeeling on zer natuurlijke en zedelijke vermogens. Rekker: over de Voorzichtigheid, die men in het prijzen der daden van anderen heeft in acht te nemen. L a p o m t over den openbaren en huis- selijken Godsdienst der Theophilantropijnen. 'vervolg Van lis: over het verbindend gezag van de Wet der Tien Geboden voor Christenen. Directeur stavorinus: Verhaal uit het Journaal der reizen van zijnen ovet ledenen Vaderin de Oost Indien. Lambrechtsen over de Lotgevallen van Biervliet, (vervolg). 1810. P ou sVergelijking van de leer van Socrates met die van jezcs Christus, (vervolg). V e r n e d e over het Verband tusschen fraaije Letteren en Wetenschappen, (vervolg) Lambrechtsen: over de Lotgevallen yan Biervliet, (vervolg). La-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 30